Västsahara

saharaVästsahara är ett av världens mest omstridda område och kallades tidigare för Spanska Sahara på grund av att landet mellan 1884 fram till och med 1975 var ockuperat Spanien. Strax efter att spanjorerna lämnat landet invaderades Västsahara av både Marocko och Mauretanien. Året därpå förklarade befrielsegruppen Polisario landet självständigt.Efter detta följde ett 15 år långt gerillakrig, varpå FN till slut ingrep 1991 och fick till stånd ett eldupphör. Sedan dess har FN föreslagit att en folkomröstning bör hållas huruvida Västsahara ska bli självständigt eller ej, något som dock Marocko å det starkaste avvisat.Västsahara har en yta lite drygt hälften så stor som Sverige och hade enligt 2011 års uppskattning drygt 500 000 invånare. Landets inofficiella huvudstad är El-Aiun, som ligger ett par mil från Atlantkusten i norra delarna av landet, och har en befolkning på drygt 210 000.I huvudsak består Västsahara av stenig öken, där i vissa områden även berg och sanddyner förekommer. Klimatet är torrt och av ökentyp. Regnmängden i huvudstaden El-Aaiun beräknas till knappa 100 mm årligen.Även om det inte finns något direkt hinder för att resa till Västsahara kan det många gånger ändå vara ganska problematiskt på grund av de politiska spänningar som finns med Marocko. Sveriges ambassad i Rabat, Marocko råder även resande i Västsahara att vara uppmärksamma på vissa saker samt undvika demonstrationer och folksamlingar.Rörligheten i landet är till viss del begränsad och det är inte ovanligt med både vägspärrar och poliskontroller. Ger man också sitt uttalade stöd för självständigthetsrörelsen riskerar man att utvisas från Marocko helt och hållet.Reser man med bil i Västsahara bör man vara på sin vakt då landet är mycket minerat. Av den anledningen rekommenderas att man håller sig till huvudvägarna och undviker avstickare. Många minor markeras dock med skyltar eller stenar i form av små torn.Vill man trots allt resa till Västsahara gör man det lättats genom att först resa till Marcoko och sedan ta sig vidare därifrån.