Flytta företaget utomlands

Varför inte flytta företaget utomlands? Helst till ett varm och härligt land där lönen räcker längre och likaså sommaren. Förteg väljer att flytta utomlands för en mängd olika anledningar. Det kan vara för att arbetskraften är billigare: något som mycket väl […]